Kontakty
Telefón: 0919368087
Email: info@hanseshop.eu

Fakturačné údaje
Hanza, s.r.o.
Lichardova 8510/46
01001 Žilina
IČO: 47564849
DIČ: 2023945792
Nieje platca DPH

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Vložka číslo: 61011/L.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
za@soi.sk
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39
Kontaktný formulár