Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho Violette, s.r.o., článok 10, ktoré sú zverejnené na

https://www.violettemoda.sk/vseobecne-obchodne-podmienky-internetoveho-obchodu-violettemoda/.

2. Na odstúpenie od zmluvy odporúčame využiť tlačivo dostupné na tejto internetovej adrese

https://www.violettemoda.sk/sub/violettemoda.sk/images/Logo%20FORMUL%C3%81R%20na%20vr%C3%A1tenie.pdf

ktoré je potrebné doručiť na adresu Violette, s.r.o., Nová Doba 496, Nižná, 027 43., info@violettemoda.sk