Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho Violette, s.r.o., článok 14,  ktoré sú zverejnené na

https://www.violettemoda.sk/vratenie-a-reklamacie/

Reklamačný formulár si môžete stiahnúť na tomto odkaze:

https://www.violettemoda.sk/sub/violettemoda.sk/images/Logo%20FORMUL%C3%81R%20na%20vr%C3%A1tenie.pdf

Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho (Violette, s.r.o, Nová Doba 496, 027 43 Nižná)  alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese info@violettemoda.sk